Start arrow DYNAMIKA arrow Pęd.Zasada zachowania pędu.
Pęd.Zasada zachowania pędu.

Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości ciała.

Pęd jest wielkością wektorową.
Kierunek i zwrot wektora pędu jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości.

 

Jednostka pędu

Jednostką pędu w układzie SI jest: kilogram razy metr na sekundę.

[p] = kg • m/s

Zasada zachowania pędu
Najpierw musimy się dowiedzieć, co to jest układ odosobniony (zamknięty). Aby dokładnie opisać ruch określonego ciała, należy uwzględnić wszystkie siły działające na to ciało. Jednakże takie zadanie jest w praktyce niewykonalne ze względu na olbrzymią ilość tych sił. Na szczęście zwykle jednak tylko skończona niewielka liczba ciał oddziałuje znacząco na rozpatrywane ciało, tworząc układ. Wszystkie inne oddziaływania w praktyce można pominąć, jako że są one bardzo małe, znajdują się one więc poza naszym układem.
Siły, którymi działają na siebie części składowe układu, nazywamy siłami wewnętrznymi. Siły oddziaływania z ciałami spoza układu nazywamy siłami zewnętrznymi. Układ nazywa się odosobnionym, jeżeli można zaniedbać siły zewnętrzne.

W przypadku układów odosobnionych obowiązuje prawo zachowania pędu, które można sformułować w następujący sposób:

Całkowity pęd układu odosobnionego jest stały i nie ulega zmianie podczas dowolnych procesów zachodzących w układzie.

Oczywiście pędy poszczególnych ciał, wchodzących w skład danego układu mogą się zmieniać, ale całkowity pęd układu, to znaczy wektorowa suma wszystkich pędów składowych, nie ulega zmianie!

Zgodnie z uogólnioną postacią II zasady dynamiki:

 

 


Z definicji układu odosobnionego (zamkniętego)...

 

 

...zatem:

 

 

 
STRONA STARTOWA